5. Organisatie Werkzaamheden

5.1 De onderhoudsbeurten worden zoveel mogelijk per (postcode)regio en planmaand uitgevoerd, na een aankondiging per (electronische) post vooraf. Als de voorgestelde onderhoudsdatum niet schikt, moet de klant contact opnemen met VSO om een alternatieve en bindende afspraak te maken. Op die manier wordt voorkomen dat de monteurs voor niets bij de klanten langs gaan.


5.2 Als de monteur de klant niet thuis aantreft voor het door VSO aangekondigde bezoek, wordt een bericht achtergelaten dat de monteur aan de deur is geweest. Deze situatie kan zich alleen voordoen als VSO niet tijdig genoeg vooraf wordt geïnformeerd dat er niemand aanwezig zal zijn voor het aangekondigde bezoek.

 

5.3 Na ontvangst van het monteurskaartje ("Onze monteur bezocht u op .... en trof u niet thuis") moet tijdig weer met VSO contact opgenomen worden, om een bindende afspraak te maken. Uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van dat monteurskaartje. Als de klant geen bindende onderhoudsafspraak binnen twee maanden na ontvangst van dat monteurskaartje en meer dan twee maanden later treedt er een storing op, kan VSO wel kosten rekenen voor voorrijden en arbeid.


5.4 Als de monteur de klant niet thuis aantreft, terwijl sprake is van een bindende afspraak wordt een bericht achtergelaten dat de monteur aan de deur is geweest. In een dergelijk geval worden door VSO de voorrijkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook in het geval de monteur ondanks een gemaakte bindende afspraak niet wordt toegelaten tot het toestel of het onmogelijk wordt gemaakt om zijn werk naar behoren uit te kunnen voeren (de klant dient voor een vrije en veilige toegang tot het toestel te zorgen).