4. Niet Inbegrepen

A onderdelen / materialen nodig om storingen te verhelpen binnen de toestelmantel;
B voorrijden, arbeid en onderdelen/materialen bij vervangingen buiten de toestelmantel (uitgezonderd specifiek ketelappendages). Maar het voorrijden wordt niet berekend als de vervanging buiten de toestelmantel plaatsvindt tijdens vervanging tijdens periodiek onderhoud (zie punt 1);
C reparaties als storingen aantoonbaar zijn ontstaan door ondeskundige gebruik, werkzaamheden door derden of krachten van buitenaf;
D werkzaamheden zoals hiervoor omschreven in punt 3.5. op pagina info storingsdienst verlening.
E werkzaamheden door derden noodzakelijkerwijs uitgevoerd