3. Info Storingsdienst Verlening

3.1 Bij storingen kan contact opgenomen worden met VSO. Overdag worden de storingsmeldingen direct opgenomen door de medewerkers van de service desk (van 08.00 uur tot 16.00 uur). Maar ook ‘s avonds en in het weekend kunnen storingsmeldingen altijd worden doorgegeven. Vervolgens zal door VSO contact worden opgenomen (dienstdoende servicemonteur of het kantoor).


3.2 Standaard worden aangemelde storingen tijdens de normale werkuren verholpen. Bij werkzaamheden buiten de normale werkuren wordt een toeslag berekend (buiten het stookseizoen op werkdagen na 17.00 uur) en ( tijdens het stookseizoen op werkdagen na 22.00 uur ). Doorgaans zullen buiten de normale werkuren alleen storingen verholpen worden die duidelijk spoedeisend zijn (zie volgende punten).


3.3 Tijdens het stookseizoen (1 september tot en met 31 maart) neemt VSO zogenaamde ‘koude storingen’ (het volledig uitvallen van het toestel voor de verwarming) zo snel mogelijk in behandeling (in ieder geval binnen 24 uur).


3.4 Gas- of ernstige waterlekkages krijgen bij de VSO per definitie de hoogste prioriteit.


3.5 Indien VSO wordt opgeroepen zonder dat er sprake is van een defect / storing worden de kosten voor het voorrijden en eventueel arbeidsloon in rekening gebracht. Er is met name geen sprake van een defect of storing als de monteur wordt ingeschakeld voor handelingen die de klant zelf had kunnen verrichten aan de hand van de door VSO geleverde “Handleiding voor de gebruiker”


3.6 Buiten werktijd wordt in geval van een bezoek door onze monteur aan de abonnee standaard een toeslag in rekening gebracht (zie de actuele tarievenlijst).